Doradztwo

W ramach usług doradczych oferujemy:

 • Indywidualne doradztwo dla Firm oraz osób fizycznych w zakresie możliwości pozyskania dotacji, dofinansowań, wsparcia na założenie lub rozwój działalności
 • Indywidualne wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego – Indywidualne Plany Działania, Indywidualne Plany Kariery.
 • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe wsparcie coachingowe
 • Indywidualne i grupowe wsparcie w ramach projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ze szczegółową ofertą doradztwa zapraszamy do zapoznania się na stronie naszego SMART Instytutu www.smartinstytut.pl

doradztwo2

Biznes plany

Firma Eurotraining – szkolenia i doradztwo oferuje opracowanie i pisanie biznes planów, planów rozwojowych, planów operacyjnych pod różne inwestycje i działania rozwojowe.
W szczególności specjalizujemy się w opracowywaniu wniosków i dokumentacji dla osób i Firm ubiegających się o wsparcie dotacyjne (założenie lub rozwój działalności gospodarczej), jak również biznes plany dotyczące analizy pomysłu na biznes w celach prywatnych.

W szczególności opracowujemy:

 • Wnioski i biznes plany wymagane przy ubieganiu się o jednorazowe środki na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej z Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy
 • Wnioski i biznes plany wymagane przy ubieganiu się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej z PEFRON
 • Wnioski i biznes plany wymagane dokumentacją projektową w ramach wsparcia unijnego z aktualnie dostępnych programów dotacyjnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców lub Instytucji Publicznych

Szkolenia  

W ramach usług szkoleniowych Firma Eurotraining – szkolenia i doradztwo oferuje realizację różnego rodzaju szkoleń i eventów skierowanych dla osób indywidualnych, właścicieli firm, przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych oraz pracowników z różnych branż i sektorów.

Ze szczegółową ofertą szkoleniową zapraszamy do zapoznania się na stronie naszego SMART Instytutu www.smartinstytut.pl oraz z zakresu branży beauty – BEAUTY ART Instytut www.salon-beautyart.pl

Group Of Businesspeople Raising Hands In Conference

Prace badawczo-rozwojowe

Customer Satisfaction Electronic Survey Concept on Digital Tablet Screen
 • Opracowywanie analiz popytu na działania inwestycyjne lub projektowe
 • Badania i analizy we wsparciu z jednostkami naukowo-badawczymi
 • Badania online CAWI to jedna z form pomiarów ilościowych, zakładająca prowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną.
 • Badania telefoniczne CATI
 • Badania PAPI – wywiadu bezpośredniego i zebraniu danych za pomocą kwestionariusza badania lub ankiety
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Badania społeczne realizowane zarówno na zamówienie jednostek społecznych, jak również sektora prywatnego/komercyjnego.
 • Konsultacje społeczne
 • Opracowywanie raportów z konsultacji społecznych 

Kontynuując akceptujesz pliki Cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij